تماس با دانشگاه

استان ايلام - شهرستان مهران - بلوار بسيج - روبروي پارک گلها - جنب دانشگاه پيام نور

تلفن تماس:  33825966 - 084

نمابر:  33825967 - 084