جستجو در سايت

 
 
  راهنماي انتخاب واحد
  ذخيره اين صفحه: ذخيره در قالب MS Word  ذخيره در قالب صفحه وب ذخيره در قالب MS Excel  

نسخه آماده چاپ

نحوه پرداخت الکترونیکی شهریه

انتخاب واحد  منوط به پرداخت شهریه ثابت و تسویه حساب ترم های قبل می باشد

شماره حساب دانشگاه جهت واریز شهریه: 0107582283009

برای انجام پرداخت الکترونیکی مطابق شکل به قسمت امورمالی> پرداخت شهریه > پرداخت الکترونیکی ملی مراجعه نمایید


جهت اطمینان از پرداخت شهریه و واریز به حساب دانشگاه به قسمت پیگیری پرداخت الکترونیکی رفته و از موفقیت آمیز بودن تراکنش اطمینان حاصل نمایید.


  صفحات مرتبط:

عنواني براي نمايش وجود ندارد