جستجو در سايت

 
 
  ریاست مرکز
  ذخيره اين صفحه: ذخيره در قالب MS Word  ذخيره در قالب صفحه وب ذخيره در قالب MS Excel  

نسخه آماده چاپ

نام و نام خانوادگی: مهدی عباسی
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استاد یار
  http://M-Abbasi.my.ilam-iau.ac.ir
E-mail:  m e h d i . a r g h a v a n @ g m a i l . c o m
تلفن تماس مستقیم: 08433826247

  صفحات مرتبط:

عنواني براي نمايش وجود ندارد