دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهران - www.iaumehran.ac.ir


   خرمشهر آزاد شد قلب امام شاد شد  1/3/1398


فرا رسیدن سوم خردادماه سالروز آزاد سازی خرمشهر قهرمان را به عموم ملت شهید پرور ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.


 آدرس خبر:  www.iaumehran.ac.ir/news/news.asp?newsnum=613