دانشگاه آزاد اسلامي مرکز مهران - www.iaumehran.ac.ir


   خرمشهر آزاد شد قلب امام شاد شد  1/3/1398


فرا رسيدن سوم خردادماه سالروز آزاد سازي خرمشهر قهرمان را به عموم ملت شهيد پرور ايران اسلامي تبريک و تهنيت عرض مي نمائيم.


 ط¢ط¯ط±ط³ ط®ط¨ط±:  www.iaumehran.ac.ir/news/news.asp?newsnum=613